Informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

De gegevens die via dit formulier worden verzameld, worden binnen de FOD Binnenlandse Zaken verwerkt door de Algemene Directie Civiele Veiligheid – directie 112.  

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel om uw vraag te kunnen behandelen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en geven deze niet door aan derden. Uw gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om uw vraag te beantwoorden. Zij worden verwijderd eens uw vraag werd beantwoord.

U kan uw recht op inzage, op verbetering, op beperking en op verzet tegen de verwerking van uw gegevens uitoefenen bij onze DPO via het formulier (online of Word) dat beschikbaar is door te klikken op de volgende link: https://ibz.be/nl/hoe-kunt-u-uw-rechten-uitoefenen. Het Word formulier moet per post verstuurd worden naar de DPO van de FOD Binnenlandse Zaken,  Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

Om meer te weten te komen over ons privacybeleid: https://www.ibz.be/nl/privacyverklaring.

Indien u, na contact met ons te hebben opgenomen, vindt dat uw rechten niet worden nageleefd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG, kan u ongeacht elk ander administratief of rechterlijk beroep, een bezwaar indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 48 00

contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be